Komunikácia so zákazníkom zohráva podstatnú a nezanedbateľnú úlohu v každom podnikaní. Je základom úspechu a zároveň cestou na vrchol. Budúci i aktuálni klienti požadujú informácie o produktoch, službách a možnostiach stále. Práve to je základná úloha pasívneho telemarketingu – infolinky. Dovoľte nám prezradiť  Vám viac!

Pasívny telemarketing je istou formou komunikácie, ktorá prebieha medzi spoločnosťou a  zákazníkom, ktorý má záujem o produkt či službu ponúkanú danou spoločnosťou. Umožňuje klientovi získať rýchle a jednoznačné odpovede na položené otázky, vybaviť nepríjemnosti spojené s reklamáciou tovaru. V neposlednom rade aj technická podpora, ktorá je dostupná prostredníctvom infolinky je veľmi užitočná podporná aktivita smerom ku klientovi.

Hlavnými úlohami profesionálneho operátora v call centre je:

  • prijímanie telefonických hovorov
  • odpovedanie na online komunikáciu prostredníctvom mailu či sociálnych sieti
  • spracovanie hovorov a internetovej komunikácie pomocou predom nastavených pravidiel

Infolinka predstavuje pre mnohých klientov základný zdroj informácií, ktoré potrebujú pre rozhodnutie, či svoju dôveru zveria danej spoločnosti. Výhodou je ak je operátor call centra dostupný 24/7, pretože tak sa potencionálni i stáli zákazníci dostanú k informáciám z prvej ruky rýchlo a môžu tak rovnako rýchlo učiniť svoje rozhodnutie, či vysporiadať sa s problémami, ktoré sa počas spolupráce vyskytnú. Dôležitým faktorom pre každého zákazníka je profesionálny a rýchly prístup k infomáciám, ktorý mu uľahčí nákup služieb či produktov.

Kvalitný pasívny telemarketing nielen umožňuje starostlivosť o aktívnych zákazníkov, ale tiež upevňuje dobré meno spoločnosti a zvyšuje nárast nových zákazníkov. Kvalitné služby a rýchla reakcia na správy či podnety klientov sú dnes samozrejmosťou. Infolinka vám poskytne výbornú možnosť ako sa posunúť vpred v službách zákazníkom a ako rásť vďaka spokojnosti a lojalite svojich klientov.