Ostatné služby

Keďže našim cieľom je prinášať vždy o niečo viac, našim klientom poskytujeme aj dôležité Back Office aktivity, ktoré im v konečnom dôsledku prinášajú úsporu času a peňazí. Medzi popredné doplnkové služby patria:

  • tvorba hromadného a individuálneho e-mailingu pre najrýchlejšiu komunikáciu,
  • odosielanie personifikovaných a hromadných SMS správ s informáciami o akciách a novinkách, dohodnutých termínoch, či neuhradených platbách
  • príprava zmluvných dokumentov a ich distribúcia k Vašim klientom
  • riešenie skladových zásob s návrhom a tlačou faktúr
  • balenie produktov a zabezpečenie kuriérskych služieb s doručením k Vašim klientom